Vývoj podnikového informačního systému ENTRY

Název projektu: Vývoj podnikového informačního systému ENTRY
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009546

Popis projektu:
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt se zabývá modernizací stávajícího softwarového produktu společnosti s názvem ENTRY. Předmětem projektu je převod systému do technologicky vyspělejší verze vývojového prostředí. Současně s tímto budou vyvinuty nové moduly současného systému, a to modul CRM a prodejní modul s podporou dotykových zařízení. Dále dojde k vývoji mobilní aplikace systému ENTRY. Cílem je vytvořené uživatelsky přívětivého produktu, který napomůže zvýšit obrat, počet zákazníků a celkovou konkurenceschopnost společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo