Základní informace

Architektura systému

Společnost HJ-SOFT vyvinula a dále rozvíjí a zdokonaluje systém ENTRY. Při vývoji tohoto produktu bylo naším cílem vložit do uživatelových rukou nástroj, který by byl na jednu stranu vůči němu přívětivý a snadno zvládnutelný svým intuitivním ovládáním, a na stranu druhou umožňoval dokonalé zpracování veškeré agendy pro firmy s různým zaměřením jejich činností.

Mezi obecné vlastnosti systému patři:

  • pořizovací akce neprobíhají v modálních oknech, uživatel může zároveň pracovat ve více aktualizacích najednou, a dokonce i najednou ve více detailních záznamech jedné aktualizace
  • program je vybudován jako modulární aplikace, kdy členění modulu odpovídá klasickému rozdělení práce ve firmě střední velikosti
  • jednotlivé moduly jsou naprogramovány jako MDI aplikace (Multiple Document Interface), což zaručuje, že se na ploše Windows pak nenachází nepřeberné a nepřehledné množství oken
  • program umožňuje listování jednotlivými doklady libovolně jak v řádkovém, tak detailním (kartovém) tvaru
  • přístupová práva programu jdou až do nejjemnějších detailů
  • uživatelská data jsou obsahem jednotlivých databází, ke kterým lze v síťových verzích používat přístup metodou client-server a i v síťových verzích je využíváno výhod transakčního zpracování
  • účtovací předpisy je umožněno zapisovat méně zkušeným uživatelům pomocí předkontací, ale zkušeným účetním i přímým zápisem účtů
  • pomocí Editoru tiskových výstupů lze uživatelsky definovat výstupní sestavy i formuláře
  • o jakékoliv záznamu v databázi je možno kdykoliv zjistit kdo a kdy jej do databáze zapsal