Složky PrivateDir a Pdoxnet v HJ-SOFT.ini

Složky PrivateDir a Pdoxnet v HJ-SOFT.ini

Entry při provozu pod InterBase i FireBird využívá pro přístup k datům

BDE, které využívá pomocné Paradox tabulky. K tomu BDE zakládá:

- Soubor Pdoxusrs.net – defaultně vzniká v rootu Entry\PdoxNet, tedy

ve složce C:\Program Files\HJ-SOFT\Entry\PdoxNet a pro IB a FB umístění

složky nelze v HJ-SOFT.ini změnit (bylo možné v provozu databáze Paradox)

s výjimkou použití konstanty %Temp (viz. níže)

- Soubory Pdoxusrs.lck, Paradox.lck – defaultně vznikají v rootu Entry,

tedy ve složce C:\Program Files\HJ-SOFT\Entry a umístění složky lze

v HJ-SOFT.ini změnit pomocí parametru PrivateDir= v sekci [Cesty], takže

např.: PrivateDir=C:\Temp. Tyto soubory se vytvářejí při startu modulů

Entry (kromě Vrcholu) a zruší se při ukončení modulů Entry.

- Soubory Del*.MB (Del*.DB) – defaultně vznikají v rootu Entry,

tedy ve složce C:\Program Files\HJ-SOFT\Entry a umístění složky lze

v HJ-SOFT.ini změnit pomocí parametru PrivateDir= v sekci [Cesty], takže

např.: PrivateDir=C:\Temp. Tyto soubory se vytvářejí při některých akcích

v ENTRY a tyto akce se také při svém ukončení zruší.

Poznámka: Změní-li se tímto způsobem hodnota PrivateDir, pak není možno

soubory LCK sdílet více moduly od jednoho uživatele (ani více uživateli).

Pro více modulů tento problém řeší Entry tak, že zakládá v zadané složce

každému modulu extra podsložku nazvanou stejně jako modul.

Řešení pro Terminal server:

Parametr PrivateDir by neměl být použít

v HJ-SOFT.ini v případě Terminal serveru, neboť pak není možno soubory LCK

sdílet více uživateli. Řešením je použít v HJ-SOFT.ini hodnoty:

PrivateDir=%Temp

PdoxNet=%Temp

Použitím těchto hodnot se uvedené soubory zakládají ve složce Windows Temp,

tedy např. C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp, kterou má

každý uživatel svoji privátní.

Entry samo zakládá pomocné Paradox tabulky (většinou ve výstupních

sestavách) ve složce WINDOWS TEMP, a to jako TMP*. Tyto tabulky nijak

nesouvisí s LCK soubory a nelze změnit složku pro jejich umístění.

Tyto soubory se zruší při ukončení akce (např. výstupní sestavy).

Ve Windows 7 se může stát, že při otevření formuláře Detail (např. faktury

vydané) program ohládí chybu „Share violation“ s odkazem na soubor Del*.MB.

Řešením by mělo být V souboru HJ-SOFT.INI (je tam kde se spouští program

Entry.exe) změnit řádek:

PrivateDir=

na

PrivateDir=C:\Temp

Uvedená složka C:\Temp může být různá, ale musí existovat a být přístupná.

Entry je pak potřeba vypnout a spustit znovu.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ). Uložte si záložku.