Chybové hlášení – „Unknown user name or password“

Důvody mohou být různé, hláška ukazuje na problémy na straně

FB serveru, např. pro ENTRY neznámé heslo uživatele SYSDBA.

Jeden těžko předvídatelný a zjistitelný důvod je však také

nesoulad verze FB serveru a FB klienta.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ). Uložte si záložku.