Časté dotazy (FAQ)

Přehled častých dotazů týkajících se systému ENTRY.

Problém se zobrazením oken ve Windows XP

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém se zobrazením oken ve Windows XP V některých formulářích (např. v modulu Účetnictví v Rozvaze může docházet k překrývání buttonů ve spodní liště výše uloženými prvky (např. textem, apod.) Řešení: V Zobrazení – Vlastnosti – záložka Nastavení – Upřesnit …

Problém s formáty v Místním nastavení Windows

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém s formáty v Místním nastavení Windows Při nevyhovujícím nastavení formátů v Místním nastavení Windows může Entry hlásit problémy, jakmile se pokusí pracovat s datumovými či časovými údaji. K problémům může docházet i při numerických výpočtech (viz. předcházející odstavec). Řešení: …

Problémy s numerickými výpočty

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problémy s numerickými výpočty Např. v aktualizaci faktur vydaných by mohlo dojít k tomu, že se nespočítá suma dph a tato pak chybí jak na faktuře, tak v účetním deníku. Řešení: Nastavit správně údaj „Desetinný oddělovač“ v „Ovládacích panelech“ v …

Problémy s tiskem a náhledem

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problémy s tiskem a náhledem 1) V OS chybí instalovaná tiskárna Code 123 – Název souboru, adresáře nebo svazku je neplatný. Po spuštění náhledu zahlásí program výše uvedenou chybu. Řešení: Důvodem této chyby je nejpíše ta skutečnost, že v OS …

Problém uživatelských práv

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém uživatelských práv V operačních systémech pracujících důsledně s přístupovými právy, uživatele, jako jsou Win NT, 2000, XP, mohou někdy nastávat problémy při práci uživatelů, jež nemají práva administrátora. Práva mohou chybět již při instalaci, tam je pak snadné řešení …

Problém se spouštěním programu (po havárii)

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém se spouštěním programu (po havárii) Může se stát, že po předchozí havárii nepůjde program Entry spustit, bude hlásit chyby, jako např.: „Directory is controlled by other .NET file“. Řešení: Spustit program ClearPdx.exe, což lze např. volbou „Úklid po havárii“ …

Problém Interbase/Firebird databáze (po havárii)

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém Interbase/Firebird databáze (po havárii) V případě výpadku serveru (vypnutý proud, zaplněný HDD, …) může dojít k poškození databáze, a to i takovému, kdy nezbývá než provést obnovu ze zálohy. V praxi bylo zjištěno, že se v těchto případech nejčastěji …

Zobrazení ikon ve vrcholovém modulu

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Zobrazeni ikon ve vrcholovém modulu: V případě, že po instalaci Entry při jeho spouštění je nahlášena chyba verze knihovny Comctl32.dll, nebo chyba sice nahlášena není, ale ve vrcholovém modulu nejsou zobrazeny ikony jednotlivých modulů a případně i další tlačítka jsou …