Ekonomický software ENTRY – distribuce upgrade 9/2011

Od 25.8.2011 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 9/2011. Verze 09/2011 přináší nové možnosti v podstatě ve všech modulech, stěžejní úpravy však přinášejí především moduly Účetnictví a Danev (např. usnadnění a zautomatizování tvorby Evidence tuzemského reverse charge), Majetek (např. odpisy fotovoltaických elektráren) a Mzdy (např. zautomatizování výpočtu Data dosažení důchodového věku). Tyto i další moduly obsahují řadu novinek a obecných vylepšení (např. možnost vkládání elektronického podpisu do PDF souborů).

Co se týče nového modulu ENTRY-MZDY, ten je přibližně ve stovce firem úspěšně nasazen a používán ke zpracování mezd. Problém se jeví v tempu přechodu zákazníků z programu DOS-MZDY. Již vícekrát jsme Vás informovali, že v roce 2011 byl ukončen vývoj a distribuce programu DOS-MZDY (takže nevznikne již verze 1/2012 !) a žádali Vás, abyste v zájmu Vašem i našem tento přechod neodkládali až na konec roku 2011, kdy by mohly hrozit kapacitní a termínové problémy. Přesto nyní, kdy uběhly již zhruba dvě třetiny roku, musíme konstatovat, že dosud z programu DOS-MZDY nepřešla ani polovina jeho uživatelů. Bohužel tedy musíme těm z Vás, kteří odkládají přechod až na závěr roku 2011, případně dokonce až na počátek roku 2012 již nyní sdělit, že v takových termínech pak nemůžeme zaručit “hladký” přechod, protože v omezeném čase jsou samozřejmě i naše kapacity omezené a mají svůj limit. Nasazení pak budeme řešit v pořadí došlých objednávek. Proto žádáme ty z Vás, kteří dosud na modul ENTRY-MZDY nepřešli, ve Vašem i našem zájmu (neradi bychom způsobili problémy jak Vám tak nám), o urychlenou domluvu termínu přechodu s našimi konzultanty.

Děkujeme Vám a pro zdůraznění naléhavosti naší žádosti ještě znovu uvádíme následující upozornění:

ROKEM 2011 JE UKONČEN VÝVOJ POGRAMU DOS-MZDY A VERZE 1/2012 JIŽ NEVZNIKNE !

Pár doplňujících informací k přechodu z DOS-MZDY na ENTRY-MZDY. Přechod je prováděn s plnou přenositelností dat, takže je možné přejít kdykoliv v průběhu roku 2011. Přechod v žádném případě nelze chápat jako výměnu programu „kus za kus“, naopak touto změnou nahradíte práci v technologicky i uživatelsky zastaralém prostředí za mo-derní grafický program, umožňující uživateli jednak provozovat program v moderních technologiích (databáze, OS, počítače, tiskárny, …) a jednak zpracovávat mzdovou problematiku na zcela jiné úrovni (nové postupy zpracování, možnosti ovládání, grafické výstupy formulářů, tvorby XML souborů, …).

Distribuce upgrade ENTRY 09/2011 bude zahájena v první polovině září 2011. V případě zájmu můžete produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem. Žádáte-li instalaci programů naším pracovníkem přímo ve Vaší firmě, tuto skutečnost na objednávce vyznačte. Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2011 (Plus nebo Express), mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých zakoupených modulů, pouze prosíme o sdělení požadované formy dodávky, pokud s námi nejste již trvale dohodnuti.

Popis upgrade je ke stažení zde.

Objednat upgrade můžete telefonicky či e-mailem na adrese: info@hjsoft.cz.

Tento záznam byl přidán do kategorie Upgrady. Uložte si záložku.