Instalace Entry na systému Windows 7

Instalace Entry pod Windows 7 vychází z postupu instalace ve Windows Vista. V zásadě se tedy v ničem neliší. Program se instaluje do složky EntryLocal (pokud to uživatel nezmění) a provozuje se bez aliasů v BDE (taktéž výchozí nastavení).

Z dosavadních zkušeností však víme o některých problémech, které komplikují/znemožňují běh Entry pod tímto systémem. Následuje seznam zjištěných problémů a návod na jejich odstranění.

I. Problém s místním nastavením

Popis chyby:
Entry hlásí při spuštění problém s nastavením formátu datumu, času, desetinného oddělovače, apod.

Řešení:
Ve formuláři Místní a jazykové nastavení (Ovládací panely systému) je třeba:

 • nastavit definici hodnot „Angličtina“ a stisknout OK
 • znovu otevřít okno s nastavením, nastavit „Čeština“ a stisknout OK

Po těchto krocích a restartování Entry by již mělo být vše v pořádku.

II. Systém hlásí chybu „Unable to initialize the Borland Database Engine Error…“ s chybovým kódem: $210D, $2A06, $2501 nebo $2104.

Popis chyby:
Entry hlásí při spuštění problém s inicializací BDE a neumožní spustit žádný modul. Je pravděpodobné, že vrcholový modul spustit půjde a že bude možné založit databáze i provést jejich update.

Řešení:
Řešení tohoto problému je komplikovanější. Může ho způsobovat nedostatek paměti, kterou má BDE k dispozici, případně konkrétní umístění sdílené paměti BDE.

Všechny parametry se nastavují v BDE Administratoru na záložce Configuration a podstránce System / INIT.

Po každé změně je nutné uložit nastavení BDE a restartovat Entry!

 • Nastavení proměnné SHAREDMEMLOCATION
  V mnoha případech je nutné změnit nastavení tohoto parametru, který definuje umístění sdílené paměti BDE. Bohužel neexistuje hodnota, která by zaručeně fungovala na všech počítačích, a proto zkuste zadávat následující hodnoty tak dlouho, dokud Entry nepůjde spustit:
  0x7000, 0x6000, 0x5000, 0x500, 0x5BDE, 0x6BDE (SHAREDMEMSIZE = 4096), 0x7F00 (SHAREDMEMSIZE = 8192)
  Změna hodnoty může zároveň vyžadovat změnu (zvýšení nebo snížení hodnoty) parametru SHAREDMEMSIZE (viz. údaj v závorce).
  Pokud žádná z uvedených hodnot nepomůže, můžete zkusit zadat i jinou kombinaci.
 • Navyšování prostředků BDE
  Problém může někdy způsobovat i nedostatek prostředků BDE. Hodnoty mohou být nastaveny následovně:

  LOW MEMORY USAGE LIMIT zvýšit na 128, 256 nebo 512
  MAXBUFSIZE může být nastaven na 4096 nebo 8192 (v kB, nemá žádný horní limit)
  MAXFILEHANDLES měl by být nastaven na 196 nebo 256
  MEMSIZE může být navýšen na 24, 36 nebo 48 dle potřeby (nejprve používejte menší hodnoty)
  SHAREDMEMSIZE může být nastaven na 4096 nebo 6144 (v kB, nemá žádný horní limit)

 • BDE Administrator

III. Systém hlásí chybu „Unable to initialize the Borland Database Engine Error…“ s chybovým kódem: $2208.

Popis chyby:
Entry hlásí při spuštění problém s inicializací BDE a neumožní spustit žádný modul. Je pravděpodobné, že vrcholový modul spustit půjde a že bude možné založit databáze i provést jejich update.
Řešení:
Je třeba přeinstalovat BDE. Pokud nepomůže standardní instalace, která je součástí distribuce, použijte novou instalaci BDE. Tu je možné stáhnout z http://www.hjsoft.cz/utils/bde/bdeinst.exe (3,69 MB).

Po instalaci této verze BDE je většinou nutné restartovat počítač.

Pokud se zakládala nová prázdná databáze (společná i datová), je nejrychlejší obě smazat, včetně souboru HJSoft.ini, protože v databázích, v důsledku pádu modulu Správce a neprovedeného updatu databáze, nejsou žádné tabulky a Entry je pak už nedokáže vytvořit.

Pokud by po novém spuštění nabízelo Entry pouze databázi typu Paradox, je třeba k instalaci BDE nahrát soubory SQL_INT.CNF a sqlint32.dll, které jsou na instalačním CD v adresáři interbase.link a následně spustit Intrbase.reg pro zápis do registrů.

IV. Po přeinstalování BDE hlásí Entry „Nepodařilo se otevřít společnou databázi“

Popis chyby:
Entry hlásí při spuštění problém s otevřením společné databáze. Do tohoto stavu se Entry dostane po přeinstalování BDE.

Řešení:
Pokud je instalace BDE kompletní, tedy jsou-li nainstalovány i soubory sqlint32.dll a SQL_INT.CNF a byl-li proveden zápis do registrů, mohl by být problém způsoben tím, že se Entry spouští s oprávněním správce. Zobrazte si proto zástupce Entry a zkontrolujte, zda je toto nastavení vypnuté.

V. Problém se zobrazováním českých znaků

Popis chyby:
Entry nezobrazuje správně české znaky

Řešení:
Ve formuláři Místní a jazykové nastavení (Ovládací panely systému – Oblast a jazyk) je třeba:
Na záložce „Správa“ pomocí tlačítka „Změnit místní nastavení systému…“ zvolit aktuální místní nastavení „Čeština (Česká republika)“.


Poznámka: V případě anglické (ne české) verze Windows je potřeba ve formuláři „Barva a zobrazení okna“ (Ovládací panely systému – Změnit barvy a metriku oken) pro jednotlivé Položky (Nabídka, Okno se zprávou, …) změnit písmo z výchozího „Segoe UI“ na jiné (např. „Arial“), změnu uložit a následně opět spustit formulář a vrátit hodnotu písma na výchozí „Segoe UI“.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ), Návody a postupy. Uložte si záložku.