Ruční založení HJ-SOFT.ini

Pokud dojde k problému při automatickém založení souboru HJ-SOFT.ini, můžete ho založit ručně.

 

Možný obsah inicializačního souboru:

sekce [Společná databáze] obsahuje hodnoty

Alias – alias společné databáze zaregistrované v BDE

Typ databáze – Paradox nebo InterBase

Protokol – NONE, NETBEUI nebo TCP/IP – má smysl pouze pro

typ databáze „InterBase“

Server – síťové jméno PC, na kterém je umístěna společná databáze

má smysl pouze pro protokoly „NETBEUI“ a „TCP/IP“

 

sekce [Cesty] obsahuje hodnoty

PdoxNet – pomocná složka BDE

PrivateDir – pomocná složka BDE

Sestavy – složka, ve které budou umístěny definiční soubory

sestav

Příklad obsahu:

[Společná databáze]

Alias=CommonIB

Typ databáze=InterBase

Protokol=NETBEUI

Server=DataServer

[Cesty]

PdoxNet=c:\Program Files\HJ-SOFT\Entry\PdoxNet

Sestavy=\\DataServer\DiskC\Entry\Data\Sestavy\

 

Postup založení:

Vytvořte v adresáři Entry (default.: c:\Program Files\HJ-SOFT\Entry)

soubor HJ-SOFT.ini a vyplňte ho podle uvedených pravidel.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ). Uložte si záložku.