InterBase a operační systém

InterBase a operační systém

1) Windows 98 jako IB server:

V Readme.txt ve stati Doporučená konfigurace počítače jsou vyjmenovány

možné operační systémy pro server IB (Windows NT/2000/XP, Linux) a pro

klient IB (Windows 9x/NT/2000/ME/XP).form

V praxi byla zprovozněna i následující nestandardní instalace:

Server měl OS Win 98 a navíc sloužil i jako pracovní stanice.

Podmínkou pro fungování ostatních klientů bylo použití protokolu

TCP/IP, přes NETBEUI se připojit na databáze nedalo.

2) Jméno localhost

Pro provoz na místním počítači lze použít symbolické jméno počítače

„localhost“, a to pouze při zápisu dle konvence protokolu TCP/IP.

Příklad Server Name: localhost:C:\Entry\Data\DataIB\DataIB.gdb

3) Použití IP adresy

Při komumnikaci protokolem TCP/IP lze místo jména počítače použít

IP adresu počítače.

4) Telefonické připojení

Na počítači s Windows 98, kde je zprovozněna služba „Telefonické

připojení“ se vyskytuje ten problém, že při jakémkoliv otevírání

databáze přes protokol TCP/IP se tato služba spustí. Formulář

„Telefonického připojení“ stačí zavřít a Entry pak dále fungují.

Na OS Win NT/2000 tento problém není.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ). Uložte si záložku.