Informační systém ENTRY – upgrade 7/2016

Od 15.7.2016 je k dispozici nová verze našeho ekonomického software, upgrade programu ENTRY 7/2016. Verze 7/2016 kromě nových možností (např. kopírování údajů z QR-kódu do nově přidávaného závazku, kopírování údajů do závazku z došlé pošty, nové struktury souboru XML přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění,…) bude obsahovat množství vylepšení stěžejních úprav minulých upgradů (Kontrolní hlášení, účetní výkazy, …), jež jsou často inspirovány praktickými zkušenostmi Vás, uživatelů ENTRY.

Upgrade bude obsahovat možnost spolupráce se zcela novým modulem Evidence pošty. Modul slouží pro pořízení údajů o veškeré poště, přicházející do firmy, či odcházející z firmy a k možnosti využití tzv. Workflow, určených k automatickému oběhu dokumentů pošty v elektronické podobě (jednak prostřednictvím automatizovaně generovaných e-mailů a jednak avízem v modulech ENTRY) přes zodpovědné schvalující pracovníky a pracovníky s přiřazenými úkoly, týkajícími se dané pošty. Typickým případem využití pošty je pořízení záznamu o došlé faktuře (základních hlavičkových informací o faktuře i grafického obsahu faktury), její následné schválení (či neschválení) zodpovědnými pracovníky a nakonec její zaúčtování v účtárně. Obdobně může „protékat“ firmou informace, schvalovací proces a přiřazování úkolů k jakýmkoli dalším typům dokladů či dokumentů.
Modul Evidence pošty je licencován a prodáván jako samostatný doplňkový modul (viz. ceník na konci dopisu). Po dobu prázdnin, tj. při objednání do 31.8.2016 Vám z uvedených cen nabízíme na modul zaváděcí slevu ve výši 25%.

Detailní popis úprav je obsažen v upgrade.

Dopis a objednávka upgrade jsou k dispozici ve formuláři Ke stažení
a také pod následujícím odkazem.

Samostatná objednávka upgrade je k dispozici ve formuláři Ke stažení
a také pod následujícím odkazem.

Objednat upgrade můžete telefonicky či e-mailem na adrese: info@hjsoft.cz.

Tento záznam byl přidán do kategorie Novinky, Upgrady. Uložte si záložku.