25.8.2016 – Informace k Novelizaci zákona o DPH

V důsledku novelizace zákona o DPH, provedené zákonem č. 243/2016 Sb. v souvislosti s přijetím celního zákona s účinností od 29.7.2016, dochází k úpravě formulářů daňového přiznání k DPH (nový vzor č.20) a kontrolního hlášení. Změny formulářů nezakládají důvod ke změně XML struktury formulářů. Přiznání k DPH i Kontrolní hlášení ve formátu XML tak lze zpracovat a nahrát na Daňový portál ve stávající verzi ENTRY 07/2016. Následný „Úplný opis k tisku“ na Daňovém portále, nezávisle na ENTRY, je prováděn v současnosti dle starého vzoru č.19., takže tisk na novém vzoru č.20 se bude provádět až jej státní správa na Daňový portál umístní.

Tento záznam byl přidán do kategorie Novinky. Uložte si záložku.