Složky PrivateDir a Pdoxnet v HJ-SOFT.ini

Složky PrivateDir a Pdoxnet v HJ-SOFT.ini
Entry při provozu pod InterBase i FireBird využívá pro přístup k datům BDE, které využívá pomocné Paradox tabulky. K tomu BDE zakládá:

  • Soubor Pdoxusrs.net – defaultně vzniká v rootu Entry\PdoxNet, tedy ve složce C:\Program Files\HJ-SOFT\Entry\PdoxNet a pro IB a FB umístění složky nelze v HJ-SOFT.ini změnit (bylo možné v provozu databáze Paradox) s výjimkou použití konstanty %Temp (viz. níže)
  • Soubory Pdoxusrs.lck, Paradox.lck – defaultně vznikají v rootu Entry, tedy ve složce C:\Program Files\HJ-SOFT\Entry a umístění složky lze
    v HJ-SOFT.ini změnit pomocí parametru PrivateDir= v sekci [Cesty], takže např.: PrivateDir=C:\Temp. Tyto soubory se vytvářejí při startu modulů
    Entry (kromě Vrcholu) a zruší se při ukončení modulů Entry.
  • Soubory Del*.MB (Del*.DB) – defaultně vznikají v rootu Entry, tedy ve složce C:\Program Files\HJ-SOFT\Entry a umístění složky lze v HJ-SOFT.ini změnit pomocí parametru PrivateDir= v sekci [Cesty], takže např.: PrivateDir=C:\Temp. Tyto soubory se vytvářejí při některých akcích v ENTRY a tyto akce se také při svém ukončení zruší.

Poznámka: Změní-li se tímto způsobem hodnota PrivateDir, pak není možno soubory LCK sdílet více moduly od jednoho uživatele (ani více uživateli). Pro více modulů tento problém řeší Entry tak, že zakládá v zadané složce každému modulu extra podsložku nazvanou stejně jako modul.

Řešení pro Terminal server: Parametr PrivateDir by neměl být použít v HJ-SOFT.ini v případě Terminal serveru, neboť pak není možno soubory LCK sdílet více uživateli. Řešením je použít v HJ-SOFT.ini hodnoty:

PrivateDir=%Temp
PdoxNet=%Temp

Použitím těchto hodnot se uvedené soubory zakládají ve složce Windows Temp, tedy např. C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp, kterou má každý uživatel svoji privátní.

Entry samo zakládá pomocné Paradox tabulky (většinou ve výstupních sestavách) ve složce WINDOWS TEMP, a to jako TMP*. Tyto tabulky nijak nesouvisí s LCK soubory a nelze změnit složku pro jejich umístění.

Tyto soubory se zruší při ukončení akce (např. výstupní sestavy).

Tento záznam byl přidán do kategorie Návody a postupy. Uložte si záložku.