Provoz Entry pod Windows Vista

Počínaje verzí 2007.1.0.63 z 19.6.2007 je možné provozovat Entry pod OS Windows Vista se zapnutým Řízením uživatelských účtů (UAC).
Instalace je téměř totožná se současnou, ale je zde pár rozdílů. Jednak v tom, že je třeba Entry instalovat mimo adresář „Program Files“ např. do \EntryLocal\ (od verze Entry 2007.6.0.43 z 4.10.2007 instalační setup tuto cestu nabízí automaticky) a dále není možné používat aliasy databází evidované v BDE (v případě již provozované starší instalace Entry používající aliasy v BDE je třeba překlopení provést předem v modulu Správce v akci Zabezpečení – Účty databází).
Z toho důvodu se při zakládání databází tato možnost už ani nenabízí. Při registraci lokální databáze (mono stanice) se musí použít připojení přes localhost a TCP/IP (opět jiné chování, než ve starších Windows). Tato volba je však opět automatizovaná.
V neposlední řadě je třeba myslet na to, že UAC značně omezuje pravomoce uživatelů a to i v případě, že uživatel má oprávnění Správce počítače. Entry musí instalovat právě uživatel s oprávněním Správce počítače, protože jinak by nemohl nainstalovat ani BDE a FireBird. Ověřený je provoz databází pod FireBird serverem, provoz databází pod Interbase serverem nedoporučujeme. Při instalaci je třeba vypnout používání „Firebird Control panelu“, neboť jinak nelze spustit ve Windows Ovládací panely. „Firebird Control panel“ lze i dodatečně smazat (soubor C:\Windows\System32\Firebird2Control.cpl).
Databáze z InterBase do FireBird lze převést pomocí programu Migrace.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ). Uložte si záložku.