Chybové hlášení – „hjtemptableSestava: Field ‘DATUM_UCETNI’ not found“

(údaj za Field může být různý dle sestavy)
Tento problém je způsoben nastavení údaje Level pro tabulky DBASE v BDEAdministrátoru. Entry tento údaj automaticky nastavuje na správnou hodnotu, ovšem z důvodů zabezpečení to není možné v OS Windows Vista.

Nápravou je v BDEAdministrátoru – Configuration – Drivers – Native – DBASE nastavit hodnotu LEVEL = 7.

Tento záznam byl přidán do kategorie Časté dotazy (FAQ). Uložte si záložku.