Author Archives: Martin Roller

Chybové hlášení – „Unknown database“, „Unable to complete network request to host Server“, „Failed to establish a connection“, „Unknown Win32 error 10060″

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Tento problém je vyvolán nepřístupností serveru, či databáze. Důvody mohou být různé, jeden snadno odstranitelný může být zapnutý Firewall na serveru (pravděpodobně se někdy může zobrazit i jiné chybové hlášení). Pro vypnutí Firewall pro InterBase/FireBird stačí na serveru v Ovládacích …

Chybové hlášení – „Error while trying to open file“, „Not enough memory…“, „… I/O error … cannot open file …“

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Tyto i jiné chyby mohou nastat v souvislosti s pracovními soubory InterBase (v názvu mají např. pojem SORT, ale i jiné), a to např. pokud zadaná cesta na serveru neexistuje (defaultní cesta je určena operačním systémem), nebo na ni nejsou …

Chybové hlášení – Record / Key deleted

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Chyba se může objevit při přidání, opravě, či rušení záznamu v libovolné tabulce v Entry. Pravděpodobně se v této tabulce vyskytují v klíčových údajích (např. v adresáři firem v kódu firmy) jiné znaky, než písmena a číslice, např. „_“ (tzv. …

Chybové hlášení – Cannot attach to password database

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Nepodařilo se otevřít datovou databázi, jejíž alias je … Problém hlásí Entry při pokusu o otevření databáze. Důvodů tohoto problému může být celá řada, jasné je, že se Interbase nedaří příslušným síťovým protokolem otevřít databázi na serveru. Může se stát, …

Provoz Entry pod Windows Vista

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Počínaje verzí 2007.1.0.63 z 19.6.2007 je možné provozovat Entry pod OS Windows Vista se zapnutým Řízením uživatelských účtů (UAC). Instalace je téměř totožná se současnou, ale je zde pár rozdílů. Jednak v tom, že je třeba Entry instalovat mimo adresář …

Složky PrivateDir a Pdoxnet v HJ-SOFT.ini

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Složky PrivateDir a Pdoxnet v HJ-SOFT.ini Entry při provozu pod InterBase i FireBird využívá pro přístup k datům BDE, které využívá pomocné Paradox tabulky. K tomu BDE zakládá: Soubor Pdoxusrs.net – defaultně vzniká v rootu Entry\PdoxNet, tedy ve složce C:\Program …

Ruční založení Modul.ini

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Ruční založení Modul.ini U modulu Docházka je umožněn provoz modulu samostatně bez spouštění z Vrcholu. K tomu lze založit zástupce na EXE modul s parametrem odkazujícím na konkrétní ini-soubor, např. Modul.ini. Pokud se používá databáze „Interbase“, není třeba hodnotu „PdoxNet“ …

Problém s pomalým startem modulů

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém s pomalým startem modulů Při používání InterBase na operačních systémech Win 2003 (vždy) a Win XP (někdy) dochází k pomalému startu modulů Entry, resp. k pomalému otevírání databází InterBase, a to i v řádu minut. Řešení: 1) Vypnutí nástroje …

Problém se zobrazením oken ve Windows XP

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém se zobrazením oken ve Windows XP V některých formulářích (např. v modulu Účetnictví v Rozvaze může docházet k překrývání buttonů ve spodní liště výše uloženými prvky (např. textem, apod.) Řešení: V Zobrazení – Vlastnosti – záložka Nastavení – Upřesnit …

Problém s formáty v Místním nastavení Windows

Přidáno před uživatelem Martin Roller

Problém s formáty v Místním nastavení Windows Při nevyhovujícím nastavení formátů v Místním nastavení Windows může Entry hlásit problémy, jakmile se pokusí pracovat s datumovými či časovými údaji. K problémům může docházet i při numerických výpočtech (viz. předcházející odstavec). Řešení: …